Добро пожаловать на школьный сайт муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа №59" города Ярославля

Аттестация  на 01. 06. 2020 г.

Всего аттестовано- 87%, из них на высшую и первую категории 86%

 

 

Высшая категория – 44 (41%)

Первая категория-48(44%)

 1.  

Агафонова О.Ю.

Косарева Ю. Д.

Агафончикова Т. Н.

Маляр Н. Н.

 1.  

Антонян Ю. А.

Лаврентьева И. Н.

Белоусова А. Г.

Мокроусова А.В.

 1.  

Бадалян Л. А.

Лаврова И. В.

Боровкова М. А.

Николаева Ю.А.

 1.  

Байраш Е. Н.

Ландырева Г.В.

Буркова Н. В.

Новикова Т.А.

 1.  

Баранова И.Н.

Малеева Е. Г.

Волина И. Б.

Орман Л. В.

 1.  

Бахирева В. А.

Мальчикова А.В.

Григорьева Е. Ю.

Осипова О. Н.

 1.  

Беляева О. А. совм.

Пилипей С. П.

Гришина С. А.

Петрова Г. Н.

 1.  

Бородулина Е.А.

Полякова М.Н.

Гузеватова О. А.

Прадед М. Н.

 1.  

Гиль В. В.

Прошутина И. А.

Далевская В. Н.

Прощина Е. В.

 1.  

Головнева М. В.

Рогозина А. Н.

Дмитриева Е.О.

Рыжова А.Ю.

 1.  

Голубева Л. С.

Седова Е. А.

Егорашин В. В.

Рылькова Ю А.

 1.  

Дурандина М. С.

Селевко А. Г.

Ельцова Н. Б.

Садыкова С. Х.

 1.  

Ерастова Е.В.

Сидорова О. В.

Зеленцова И. А.

Сергеева С. В.

 1.  

Ефимова Г. Н.

Скворцова О. В.

Калямина Л. И. совм.

Смирнова А. Ю.

 1.  

Иванова О. Н.

Смирнова О. Н.

Каменева Е. Ю.

Смирнова С. Б.

 1.  

Иванова Ю. В.

Татаринцева О. В.

Козлова Т. А.

Соколова Н. С.

 1.  

Исхакова Е. К.

Филиппова Л.П., уч.

Колбина И. В.

Сорокина И. А.

 1.  

Квитницкая Г.Л., уч.

Фокина Т. Н.

Коноплева Л.В.

Стрелкова Ю. В.

 1.  

Киселева Т. М.

Цыпленкова О. В.

Королева Т. Е.

Филиппова С. Н.

 1.  

Кокшарова О.И.

Чепик Г.С.

Коршунова Н. В.

Хахина Е. В.

 1.  

Коровина О. С.

Юдина И. В.

Кузнецова С. А.

Шарнин В. Я.

 1.  

Корюкина Т.Г., уч.

Яковлева Е. Н.

Кучеренко Г.Н., уч.

Шарнина И. Н.

 1.  

Лазарева Л.А.

Щукина А.Ю., уч

 1.  

Леунина Е. В.

Яблокова О.В.