Добро пожаловать на школьный сайт муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя школа №59" города Ярославля

Страница обновлена 01.07.2021

Аттестация  на 01. 06. 2021 г.

Всего аттестовано- 87%, из них на высшую и первую категории 86%

 

 

Высшая категория – 44 (41%)

Первая категория-48 (45%)

 1.  

Агафонова О.Ю.

Лаврентьева И. Н.

Агафончикова Т. Н.

Маляр Н. Н.

 1.  

Антонян Ю. А.

Лаврова И. В.

Белоусова А. Г.

Маслова А.В.

 1.  

Бадалян Л. А.

Ландырева Г.В.

Боровкова М. А.

Мокроусова А.В.

 1.  

Байраш Е. Н.

Малеева Е. Г.

Буркова Н. В.

Николаева Ю.А.

 1.  

Баранова И.Н.

Мальчикова А.В.

Волина И. Б.

Новикова Т.А.

 1.  

Бахирева В. А.

Пилипей С. П.

Григорьева Е. Ю.

Орман Л. В.

 1.  

Беляева О. А. совм.

Полякова М.Н.

Гришина С. А.

Осипова О. Н.

 1.  

Бородулина Е.А.

Прошутина И. А.

Гузеватова О. А.

Петрова Г. Н.

 1.  

Гиль В. В.

Рогозина А. Н.

Далевская В. Н.

Потапов Е. А.

 1.  

Головнева М. В.

Седова Е. А.

Дмитриева Е.О.

Прадед М. Н.

 1.  

Голубева Л. С.

Селевко А. Г.

Егорашин В. В.

Прощина Е. В.

 1.  

Дурандина М. С.

Скворцова О. В.

Ельцова Н. Б.

Рыжова А.Ю.

 1.  

Замесова Т.Ю.

Смирнова О. Н.

Зеленцова И. А.

Рылькова Ю А.

 1.  

Ерастова Е.В.

Татаринцева О. В.

Калямина Л. И. совм.

Садыкова С. Х.

 1.  

Ефимова Г. Н.

Филиппова Л.П., уч.

Каменева Е. Ю.

Смирнова А. Ю.

 1.  

Иванова О. Н.

Фокина Т. Н.

Козлова Т. А.

Смирнова С. Б.

 1.  

Иванова Ю. В.

Цыпленкова О. В.

Колбина И. В.

Соколова Н. С.

 1.  

Исхакова Е. К.

Чепик Г.С.

Коноплева Л.В.

Сорокина И. А.

 1.  

Квитницкая Г.Л., уч.

Юдина И. В.

Королева Т. Е.

Стрелкова Ю. В.

 1.  

Киселева Т. М.

Яковлева Е. Н.

Коршунова Н. В.

Хахина Е. В.

 1.  

Кокшарова О.И.

Кузнецова С. А.

Шарнин В. Я.

 1.  

Коровина О. С.

Кучеренко Г.Н., уч.

Шарнина И. Н.

 1.  

Корюкина Т.Г., уч.

Лазарева Л.А.

Щукина А.Ю., уч

 1.  

Косарева Ю. Д.

Леунина Е. В.

Яблокова О.В.