Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя школа №59" города Ярославля


Аттестация  на 01. 06. 2019 г.

Всего аттестовано- 84%, из них на высшую и первую категории 82%

 

Высшая категория- 45 (39%)

Первая категория-48(43%)

 1.  

Агафонова О.Ю.

Рогозина А. Н.

Агафончикова Т. Н.

Орман Л. В.

 1.  

Беляева О.А., совмест.

Седова Е. А.

Антонян Ю. А.

Осипова О. Н.

 1.  

Бадалян Л. А.

Селевко А. Г.

Архипова Е. Н.

Петрова Г. Н.

 1.  

Байраш Е. Н.

Сидорова О. В.

Белоусова А. Г.

Прадед М. Н.

 1.  

Баранова И.Н.

Скворцова О. В.

Бессарабова Л.Б.

Прощина Е. В.

 1.  

Бахирева В. А.

Смирнова О. Н.

Буркова Н. В.

Рыжова А.Ю.

 1.  

Бородулина Н. Н.

Татаринцева О. В.

Волина И. Б.

Сергеева С. В.

 1.  

Гиль В. В.

Филиппова Л.П., уч.

Григорьева Е. Ю.

Смирнова А. Ю.

 1.  

Головнева М. В.

Фокина Т. Н.

Гришина С. А.

Смирнова С. Б.

 1.  

Голубева Л. С.

Цыпленкова О. В.

Гузеватова О. А.

Соколова Н. С.

 1.  

Дурандина М. С.

Чепик Г.С., уч.

Далевская В. Н.

Сорокина И. А.

 1.  

Ерастова Е.В.

Шарнин В. Я.

Егорашин В. В.

Стрелкова Ю. В.

 1.  

Ефимова Г. Н.

Юдина И. В.

Ельцова Н. Б.

Филиппова С. Н.

 1.  

Иванова О. Н.

Яковлева Е. Н.

Зеленцова И. А.

Хабарина С.В.

 1.  

Иванова Ю. В.

Калямина Л.И. совм.

Хахина Е. В.

 1.  

Исхакова Е. К.

Каменева Е. Ю.

Щукина А.Ю., уч.

 1.  

Карпова Т.Н.

Князикова И.А.

Яблокова О.В.

 1.  

Квитницкая Г.Л., уч.

Козлова Т. А.

 1.  

Киселева Т. М.

Колбина И. В.

 1.  

Кокшарова О.И., уч.

Коноплева Л.В.

 1.  

Коровина О. С.

Королева Т. Е.

 1.  

Корюкина Т.Г., уч.

Коршакова Е.О.

 1.  

Косарева Ю. Д.

Коршунова Н. В.

 1.  

Лаврентьева И. Н.

Кузнецова С. А.

 1.  

Лаврова И. В.

Кучеренко Г.Н., уч.

 1.  

Ландырева Г.В.

 

Леунина Е. В.

 1.  

Малеева Е. Г.

Маляр Н. Н.

 1. .

Мальчикова А.В.

 

Мокроусова А.В.

 1.  

Пилипей С. П.,

 

Николаева Ю.А.

 
 1.  

Полякова М.Н.

 

Новикова Т.А.

 
 

Прошутина И. А.

 

Новожилова А.М.